Lägenhetsnumrering

Din lägenhet har ett fyrsiffrigt nummer i det lägenhetsregister som Lantmäteriet upprättat. Skatteverket folkbokför dig på den lägenhet du bor, istället för som tidigare, enbart på fastigheten.

När du flyttar till en lägenhet med lägenhetsnummer ska du på din flyttanmälan ange numret och få det infört i folkbokföringen.
Vi har lagt till detta lägenhetsnummer på våra hyresavier samt på våra lägenhetsdörrar. När du gör en felanmälan hos NBAB skall du ange NBAB:s sexsiffriga lägenhetsnummer (t ex 020-000) ej Skatteverkets.
Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen:

www.lagenhetsregistret.se

Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats:

www.skatteverket.se