Kravrutin

Profina handlägger bevakningen av försenade hyresinbetalningar.
Är inte hyran betald i tid får du ett inkassokrav. Inkassoavgift tillkommer och dröjsmålsränta debiteras tills betalning sker.

OBS! Vi sänder inte ut någon påminnelseavi.