Info om avfall

Matavfallet får eget sopkärl från och med januari 2016
Den gröna påsen med matavfall lägger du i det uppmärkta sopkärlet i miljörummet!
Att sortera ut sitt matavfall är en enkel handling, som ger stora miljövinster.
Du lägger ditt matavfall i den gröna påsen som du försluter med dubbelknut och lägger i det uppmärkta sopkärlet för matavfall.
De gröna påsarna tas omhand i KSRR:s anläggning och blir till biogas och biogödsel. Enkelt för dig – bra för miljön. Av restavfallet framställs ett avfallsbränsle som ersätter fossilt kol inom cementindustrin på södra Öland.

Tänk på att allt avfall i sopkärlet måste läggas i påse med dubbelknut. Lösa föremål orsakar problem i sorteringen – och då kommer matresterna inte till nytta.

Tack för-resten!