Hyresinbetalning

Hyran betalas månadsvis med de betalningsavier du får från oss före varje nytt kvartal. Vid betalning via internetbank kom ihåg att alltid använda rätt OCR-nummer.
För att inbetalningen ska bli korrekt registrerad är det viktigt att du använder rätt avi och OCR-nummer för respektive månad.
Inbetalningen görs i förskott, betalningen ska finnas på vårt konto senast sista vardagen i månaden.
Betalningen måste alltså ske minst 2-3 vardagar före den dagen.

Vad händer om jag inte betalar min hyra?