Förråd

Inga värdesaker i förrådet

Vad är lämpligt att förvara i lägenhetsförråd?
Frågan styrs naturligtvis till stor del av din hemförsäkring, det kan gälla både brand-, vatten- och inbrottsskador. Villkoren bland försäkringsbolagen skiftar även om skillnaderna inte är så stora. Vi har tagit Folksam som ett exempel. Ett lägenhetsförråd kallas på försäkringsspråk för biutrymme. Hit räknas källar- och vindsförråd, garage, uthus och liknande. Försäkringen maximerar ersättningen till 30.000:- i ett biutrymme.

Vad får man ut på försäkringen?
Försäkringsbolaget ersätter inte följande:
Föremål helt eller delvis av ädelmetall, ädelstenar och äkta pärlor
Pengar och värdehandlingar
Konstverk, antikviteter, äkta mattor, fick- och armbandsur, pälsar och pälsverk
Kameror, videokameror, projektorer, kikare, vapen, musikinstrument, mobiltelefoner, annan elektronisk kommunikationsutrustning, datorer, CD-spelare, bandspelare, skivspelare, högtalareanläggningar, radioapparater, TV och video samt delar och tillbehör till de uppräknade föremålen alltså även band, kassetter och skivor.

Vin och sprit
Denna typ av egendom skall man helst inte förvara i sitt lägenhetsförråd/biutrymme.
För att minska risken för brand skall inte brandfarliga vätskor, som t ex bensin, förvaras i förrådet.
De flesta vattenskador som inträffar i källarförråd beror på att ömtåliga föremål förvaras direkt på golvet. För att få en säkrare förvaring bör man palla upp dessa föremål några centimeter. En uppallning minskar också risken för fukt- och mögelskador eftersom det då blir ventilation ovan golvet. Många källargolv är fuktiga pga den underliggande marken.