Brandvarnare

Vid brand ring 112

Fyra viktiga begrepp! Varna-Rädda-Larma-Ring!

Om du måste evakuera din lägenhet. Stäng dörren men lås inte.

Så sköter du din brandvarnare – Deltronic Modell b-1221-LBB/LB
Det är viktigt att du sköter om den brandvarnare som sätts upp i ditt hem. Prova den ofta, helst en gång per vecka, för att vara säker på att den fungerar som den ska. Testa genom att hålla testknappen intryckt minst 20 sekunder. Testknappen provar endast batteriet, ljudsignalen och viss del av elektroniken. Därför bör du även prova funktionen emellanåt genom att blåsa rök från ett ljus eller en tändsticka mot varnaren.
Larmsignalen är en skarp snabbt pulserande signal. Varnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök i varnaren. Kom ihåg att rengöra brandvarnaren vid samma tillfälle. Det gör du med en lätt fuktad trasa och genom att dammsuga den med mjuk borste.
Om brandvarnaren inte skulle fungera, kontakta Nybro Bostads AB.

Batterivarning
Brandvarnaren levereras med ett batteri som normalt varar upp till 8 år. Cirka en månad innan batteriet är slut ger varnaren ifrån sig korta ljudstötar, med cirka en halv minuts mellanrum. Varnaren fungerar som vanligt under denna tid men kontakta Nybro Bostads AB för byte av brandvarnare.

Brandvarnarens olika delar
Brandvarnaren har en röd batterilampa som blinkar 1 gång per minut för att visa att batteriet fungerar. I mitten på brandvarnaren sitter en knapp som används för att testa batteriet.

Oönskade larm
Vid oönskade larm tryck på den röda ”pausknappen” vilket gör brandvarnaren overksam under 15 minuter.

Falsklarm
Brandvarnaren kan i undantagsfall utlösas vid till exempel matlagning eller vid hög luftfuktighet. Det finns då två sätt att hantera falsklarm:
1. Fläkta med ett papper under brandvarnaren tills larmet upphör.
2. Frånkoppla batterierna.

Så undviker du en brand
Lämna aldrig något på spisen utan uppsikt.
Starta aldrig disk- eller tvättmaskin när du går hemifrån eller när du går och lägger dig.
Se till att fimpar, tändstickor och ljusstumpar är ordentligt släckta innan du kastar dem i soporna.
Använd inte elektrisk utrustning som luktar bränt.
Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
Rök inte i sängen.
Se till att alla elsladdar är hela.
Stäng av TV och annan utrustning med strömbrytaren istället för att lämna den i stand by läge.
Dra ur sladden till kaffebryggaren och brödrosten efter användning.