Avfallshantering

Insamling matavfall

Från och med 2014-11-03 skall allt matavfall sorteras i speciella gröna påsar. Detta för att vi skall uppfylla det nationella miljömål som säger att vårt matavfall ska behandlas biologiskt. Våra matrester blir till biogas och biogödsel.

Fyll gröna påsen med:

Matrester (det som blir över på tallriken). Frukt och grönt, kaffesump, filter och tepåsar, skal från skaldjur och ägg, kött och fiskben, matfett som smör, margarin, olja.

Fyll INTE gröna påsen med:

Papper, servetter, blöjor, bindor, tamponger, djurlatrin, hundbajs och kattsand. Växter, krukväxter, snittblommor, jord och grus. Tobak, cigarettfimpar och snus. Mediciner-överblivna läkemedel lämnas på apoteket!

Övrigt avfall

Papper, glas, plåt och batterier sorterar du som vanligt i respektive kärl.

Ingen av våra fastigheter har möjlighet till hantering av grovsopor bland annat av arbetsmiljöskäl, varför alla grovsopor måste fraktas till återvinningscentralen av hyresgästen. Inget får ställas i allmänna utrymmen på vind eller i källare – inte ens tillfälligt. Principen är att kan du forsla saker till din lägenhet kan du också forsla bort dem när de ska kastas.

För ytterligare information om avfall och återvinning, läs mer på www.ksrr.se. Där finns även information om andra återvinningsstationer och vilka öppettider de har. KSRR Kundservice når du via 020-40 43 00 eller info@ksrr.se.