Hjälp oss att utvärdera den digitala informationsskärmen i ditt trapphus

Hoppas du uppmärksammat den digitala informationsskärmen som sitter i entrén i ditt trapphus. Vi testar sedan en tid tillbaka digitala informationsskärmar i tio utvalda trapphus ibland våra hus. Tanken är att vi snabbare ska kunna nå dig som hyresgäst med all slags information, det kan handla om tillfällig vattenavstängning i just ditt trapphus, aktiviteter, information från kommunen med mera. Tavlan styrs från vårt kontor.

Som tack för hjälpen får du som returnerar enkätsvaret presentkort (värde 50:-) som kan utnyttjas i de butiker i Nybro som är anslutna till Nybro Handel.

Vi hoppas du kan avsätta 10 minuter av din tid för att på så sätt hjälpa NBAB att bli ännu bättre som hyresvärd och så bidrar du dessutom till att öka handeln i Nybros butiker.

Tack för din medverkan

1. Är det bra att få informationen via skärmen i trapphuset?
Mycket braBraInte så braDåligt

2. Vad tycker du om skärmens storlek?
Mycket braBraInte så braDåligt

3. Hur tycker du att skärmen fungerar?
Mycket braBraInte så braDåligt

4. Tycker du skärmen ska innehålla reklam?
JaVet ejNej

5. Tittar du ofta på skärmen?
DagligenIblandAldrig

6. Vad tycker du skärmen skall innehålla för information?

Namn

Telefon

Adress

När vi fått ditt svar skickar vi presentkortet som tack för hjälpen.
OBS. Vi önskar ditt svar senast 2016-12-05.