Flerohopp

Flerohopp café

Stilla förort till Nybro

Flerohopp har mycket gamla anor. Här drevs järnbruk redan i början av 1700-talet. Idyllen runt den gamla kvarndammen ger en smak av det lugn och ro som råder i den lilla ”förorten” till Nybro.
Många flerohoppsbor uppskattar det korta pendlingsavståndet på cirka tio minuter till centralorten Nybro. Där finns jobben och affärerna. Hemma i Flerohopp har man den barnvänliga och lantliga idyllen in på knutarna. Förskola, fritidshem och F-6 skola.

Nybro Bostad har sina elva radhuslägenheter på Fru Lovisas väg.