Alsterbro

Alsterbro

Idyll vid Alsterån

Alsterbro har en av kommunens allra vackraste badplatser, vid Store Hindsjön. Konsumbutiken mitt i byn är alsterbrobornas naturliga samlingsplats.
Alsterbro F-9 skola har alltid varit livaktig och framgångsrik inom flera områden och bl.a. profilerat sig som miljöskola. Förskole- och fritidsverksamheten är också utbyggd. Nybro Bostad äger och förvaltar ett antal radhus. Pendelavståndet från Nybro är cirka 25 kilometer. I Alsterbro finns ett minihotell.
Våra adresser är Svarvaregatan och Mästarevägen.