Beträffande branden på Dahlborgsgatan 9

Inga personer är allvarligt skadade och alla är evakuerade. Sanering är påbörjad och inventering pågår för att identifiera vilka lägenheter som det finns möjlighet att flytta in i och när det i så fall kan ske.

För hyresgäster på Dahlborgsgatan 9 finns idag lördag viss service på Harlekin, där det är öppet så länge behov finns.

Boende ombeds kontakta sitt hemförsäkringsbolag för information hur försäkringsbolaget täcker skadan. Om hemförsäkring inte finns kontaktas socialtjänsten på 0481-451 99 eller 0481-451 50.

Väktare kommer finnas på plats för att garantera att inga obehöriga tar sig in.