Bättre bevakning med Q-park

Leif 29 mars 2017

Nu har vi uppgraderat vårt befintliga parkeringsövervakningsavtal med Q-park. Det innebär att vi ska få en bättre service för våra hyresgäster så att bilar kan åka in och ut ur våra områden för i- och urlastning, men inte blir stående och stör ordningen på områdena. Det finns alltid möjlighet att felanmäla direkt till Q-park på tel. 0771-96 90 00 ( det står även på Q-parks parkeringstavlor vid infarterna till våra parkeringar) om det är något som inte är bra. Våra hyresgäster är de som bäst ser till att det är ordning i områdena, men vi behöver även Q-parks hjälp. Med det här avtalet hoppas vi också få bättre ordning på de som missbrukar våra besökandeparkeringar som endast är till för besökande gäster till våra hyreslägenheter.